188 zobrazení

Lom Hříměždice

Hřiměždice 15, 262 14 Hřiměždice

Lom Hřiměždice, též známý jako Kujalův se nachází na severovýchodním okraji obce Hřiměždice. Většina mapových podkladů uvádí název Kujalův, nýbrž se jednalo o vlastníka lomu za první republiky. Zdejší lokalita se nachází z geologického hlediska v moldanubické oblasti ve středočeském plutonu, který je tvořený převážně granitoidy. Jak už tento název sám napovídá, těžil se zde granodiorit (nesprávně žula, jak je všeobecně rozšířeno). Těženou horninou byl přesněji středně zrnitý amfibol – biotický (vltavský) granodiorit.[1] Všímavé oko návštěvníka jistě zaznamená, že samotný lom je situován na vyvýšenině nad obcí Hřiměždice. Naproti lomu se nachází vrchol Bůček [450 m n. m.], kde v současné době stojí telekomunikační vysílač (Vodafone a O2). Tento vrchol je spojen s lomem rovinatým sedlem.[2,3] Ačkoliv by se mohlo z geomorfologie terénu usuzovat, že lom nebude pravděpodobně zatopen vodou, tak opak je pravdou. Jedním z důvodů je vysoká hladina podzemní vody, která je dotována infiltrací z nejbližšího okolí skrze puklinové hydrogeologické kolektory v granodioritu. Nelze opomenout na dotaci vody z dešťových a sněhových srážek, které jsou v průběhu roku velmi variabilní, co se týče intenzity a celkového ročního úhrnu. Z důvodu evaporace (vypařování vody) a časové proměnlivosti hladiny podzemní vody není výška vodního sloupce v lomu konstantní. Z těchto důvodů dochází k proměnlivému kolísání výšky vodního sloupce kolem kóty 349 m n. m.[2] Z dostupných fotografií lze usoudit, že na začátku 60. let minulého století byla výška vodního sloupce o více než 50 cm níže, než v roce 2002 (z důvodu povodní v tomto roce).


Zdroj: https://www.hrimezdice.cz/obec/lom/

Parkování:

Místo nemá k dispozici informaci o parkování.

Doprava:

Místo nemá k dispozici informace o dopravě.

Kontakt

Otevírací doba

Otevírací doba není k dispozici.

Cena za vstupné

Cena za vstupné není k dispozici.

Proč místo navštívit?

Tato informace není k dispozici.

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy nejsou k dispozici.

Sdílení místa

Sdílet na facebooku

Místa v okolí

V okolí se žádná místa nenachází.

Pojďte s námi objevovat svět. Stáhněte si naši mobilní aplikaci.