165 zobrazení

Zdravotnické muzeum

Sokolská 1791/ 54, 121 32 Praha 2

V roce 1931 byl v Praze otevřen Lékařský dům, který se stal sídlem českých lékařských organizací i lékařské knihovny. Řídícím orgánem byl Sbor Lékařského domu, na jehož výroční schůzi dne 13. února 1934 přišel předseda profesor František Šamberger s výzvou ke zřízení lékařského muzea, které by shromáždilo a zachovalo památky českého – v národním či jazykovém smyslu – lékařského stavu. Ihned bylo zvoleno kuratorium, muzejním správcem byl určen Viktor Palivec, vedoucí knihovny Lékařského domu. Od ustavení Lékařského muzea se na základě opakované výzvy v tisku začaly shromažďovat sbírkové předměty, archiválie a knihy z darů lékařů. Muzeum bylo zprvu zamýšleno především jako památník českého lékařstva: jeho zakladatelé si však brzy uvědomili, že musí být muzeem medicíny, ač vždy především medicíny české. V roce 1938 vznikla Společnost Lékařského muzea s cílem získat pro muzeum finanční prostředky.


Zdroj: https://muzeum.nlk.cz/

Parkování:

Místo nemá k dispozici informaci o parkování.

Doprava:

Místo nemá k dispozici informace o dopravě.

Kontakt

Otevírací doba

Otevírací doba není k dispozici.

Cena za vstupné

Cena za vstupné není k dispozici.

Proč místo navštívit?

Tato informace není k dispozici.

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy nejsou k dispozici.

Sdílení místa

Sdílet na facebooku

Pojďte s námi objevovat svět. Stáhněte si naši mobilní aplikaci.