401 zobrazení

Kostel Panny Marie Andělské (U kapucínů)

Loretánské náměstí 6, 118 00 Praha 1- Hradčany

Prostá jednolodní sakrální budova z r. 1602 s čtvercovými kaplemi po stranách a malou sanktusovou věžičkou je nedílnou součástí areálu kapucínského kláštera. V roce 1757 poškodila kostel pruská střelba při obléhání Prahy a zanechala ve vnější zdi dělostřelecké koule. Kostel je mezi Pražany oblíbeným místem pro vánoční návštěvu unikátních jesliček z roku 1780 se 48 postavami v životní velikosti.

ento klášter je nejstarším kapucínským klášterem v Čechách. Byl založen v zahradě Lobkoviců r. 1600 samotným generálem řádu Vavřincem z Brindisi, později svatořečeným. V r. 1602 byl vysvěcen kostel Panny Marie Andělské, který byl jak žádají kapucíni velmi prostý, jednolodní, bez věže, jen s malou sanktusovou věžičkou, z níž se zvonilo při mši. Interiérové vybavení je stejně prosté, v nové době sem přibyla novodobá reliéfní křížová cesta od Karla Stádníka. V jedné z postranních kaplí upoutá starý betlém z r. 1700 z dřevěnými a slaměnými figurkami s obličejem ze sádry a papíru. Postavy jsou oblečeny do pravých obleků impregnovaných pryskyřicí. Betlém vyrobil kapucínský mnich Kašpar. Ve fasádě kostela jsou zasazeny dělové koule, které dopadly na klášter při bombardování pruským dělostřelectvem r. 1757.

Konvent kláštera byl vystavěn postupně během 17. st. a v první polovině 18. st. Klášter je spojen krytou visutou chodbou na pilířích s Loretou. Klášterní zahrada sousedila s hradbami města, což umožnilo kapucínům r. 1632 vpustit do města císařské vojsko pod vedením Albrechta z Valdštejna, který ukončil půlroční saskou okupaci Prahy. Za Protektorátu zde velitelství SS zřídilo věznici. Po válce se sem vrátili řeholníci jen na chvíli, po komunistickém převratu byli násilně vystěhováni. Kapucínům bylů klášter vrácen až v r. 1990. Kapucíni jsou tradičními správci loretánského poutního místa.


Zdroj: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1183/klasterni-kostel-panny-marie-kralovny-andelu-u-kapucinu

Vybavení:

Ubytování

Parkování:

Místo nemá k dispozici informaci o parkování.

Doprava:

Místo nemá k dispozici informace o dopravě.

Kontakt

Otevírací doba

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

  • neděle a svátky 8.30
  • po - pá 17.00

Prohlídka kostela možná jen před a po mši nebo na požádání

Cena za vstupné

Cena za vstupné není k dispozici.

Proč místo navštívit?

Tato informace není k dispozici.

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy nejsou k dispozici.

Sdílení místa

Sdílet na facebooku

Pojďte s námi objevovat svět. Stáhněte si naši mobilní aplikaci.